Warsztaty Thoracic Surgery – VATS Lobectomy

Początek: 26 września 2016

Koniec: 28 września 2016

Miejsce: Warszawa

Szkolenie w zakresie technik wideotorakoskopowych dla lekarzy specjalistów.