Kalendarium archiwalne

Warsztaty Thoracic Surgery – VATS Lobectomy

Start date: 26 września 2016

End date: 28 września 2016

Location: Warszawa

Szkolenie w zakresie technik wideotorakoskopowych dla lekarzy specjalistów.

19 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Start date: 20 stycznia 2017

End date: 21 stycznia 2017

Location: Gdańsk

STS 53rd Annual Meeting STS/AATS Tech-Con 2017

Start date: 21 stycznia 2017

End date: 25 stycznia 2017

Location: Houston, TX, USA

The Heart Valve Society Annual Meeting 2017

Start date: 2 marca 2017

End date: 4 marca 2017

Location: Monte Carlo, Monaco

Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej

Start date: 9 marca 2017

End date: 11 marca 2017

Location: Warszawa

13th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

Start date: 23 marca 2017

End date: 26 marca 2017

Location: Izmir, Turkey

32nd EACTA Annual Congres 2017

Start date: 19 kwietnia 2017

End date: 21 kwietnia 2017

Location: Berlin, Germany

European Lung Cancer Conference 2017

Start date: 5 maja 2017

End date: 8 maja 2017

Location: Geneva, Switzerland

European Society For Cardiovascular Surgery 66th International Congress 2017

Start date: 11 maja 2017

End date: 14 maja 2017

Location: Thessaloniki, Greece

25th European Conference on General Thoracic Surgery

Start date: 28 maja 2017

End date: 31 maja 2017

Location: Innsbruck, Austria