Sekcje

Redakcja czasopisma Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Zastępca Redaktora Naczelnego Kardiochirurgii:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Sekcja do współpracy z innymi Towarzystwami

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
prof. dr hab. n. med. Edward Malec
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski

Sekcja edukacji i kształcenia

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek
prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś

Sekcja młodych kadr

Przewodniczący:
dr. n. med. Maciej Kolowca

Zespół Seniorów Towarzystwa

prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak
prof. dr hab. n. med. Stanisław Jabłonka
prof. dr hab. n. med. Stanisław Mlekodaj
prof. dr hab. n. med. Marian Śliwiński

Sekcja ds. certyfikowania zabiegów małoinwazyjnych

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka
prof. dr hab. n. med. Marek Deja
dr hab. n. med. Mariusz Kasprzak
dr n. med. Michał Zembala
dr hab. n. med. Mariusz Kasprzyk
dr hab. n. med. Jarosław Pieróg
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński