Biuletyn PTKT nr 1/2019
Pobierz obrazki
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 
Pobierz obrazki
prof. dr. hab. Mariusz Kuśmierczyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów


Szanowni Państwo,

Otrzymaliście właśnie pierwszy numer biuletynu PTKT.
To nowa inicjatywa, która ma na celu stworzenie większego dostępu do aktualności środowiska kardio- i torakochirurgii polskiej oraz uzyskanie szybkiego dostępu do najnowszych wydań czasopisma Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska.

Chciałbym aby biuletyn stał się platformą łączącą
wszystkich członków Towarzystwa. Pragnąc zapewnić jak największą dostępność do biuletynu nie tylko naszego środowiska, uprzejmie proszę o promocję biuletynu wśród pokrewnych zawodów: perfuzjonistów, anestezjologów, kardiologów i pielęgniarek.


Proszę uprzejmie o przesyłanie kontaktów mailowych do zainteresowanych.


W imieniu Zarządu PTKT życzę Państwu pełnych radości, pokoju i nadziei Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności
i sukcesów.

Prezes PTKT
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
 
Zarząd PTKT informuje, że X Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku w Hotelu Sungate (dawny hotel Gromada) w Warszawie.Zgłoszenia tematów sesji wraz z nazwiskami prowadzących prosimy zgłaszać do końca listopada 2019 roku na kontakt@ptkt.pl.
Zarząd PTKT informuje, że kurs specjalizacyjny pt. „Powikłania w kardiochirurgii, intensywna opieka pooperacyjna. Zakażenia wewnątrzszpitalne.”, odbędzie się
w dniach 7-8 listopada 2019 roku w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca. Więcej informacji na www.ptkt,pl.
 
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
prof. dr. hab. Wojciech Dyszkiewicz

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskie
j

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością Redakcja "Kardiochirurgii
i Torakochirurgii Polskiej" przyjęła inicjatywę Zarządu
Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów cyklicznego wysyłania do wszystkich członków Towarzystwa Biuletynu. Jednym z jego istotnych elementów będzie komentarz redakcyjny dotyczący najnowszego numeru kwartalnika, w którym Redaktor Naczelny podzieli się swoją opinią na temat artykułów w nim opublikowanych.

Pierwszy z nich to numer 1/2019, w którym umieszczono ciekawe artykułu oryginalne, poglądowe i krótkie doniesienia Autorów z Polski, jak i z zagranicy. Bardzo zależy mi, aby w każdym zeszycie naszego kwartalnika zachować odpowiednie proporcje artykułów poświęconych torakochirurgii i kardiochirurgii, a także chirurgii naczyniowej. Jednak te proporcje są zależne przede wszystkim od aktywności naukowej tych środowisk. Ostatnie artykuły z dziedziny torakochirurgii zdominowały oczywiście nowotwory płuc i zawsze aktualne pytania
o znaczenie palenia tytoniu i jakości życia po pneumonektomii. Na podkreślenie zasługuje fakt,
iż współautorami tych publikacji są studenci z koła naukowego STN. Nowotwory płuc to nie tylko raki,
ale również mięsaki, które co prawda są rozpoznawane rzadziej, ale znacznie gorzej rokują. Zachęcam do zapoznania się z doświadczeniem czołowego polskiego ośrodka torakochirurgicznego. Doniesienia dotyczące kardiochirurgii nie mogą nie dotyczyć coraz powszechniej stosowanych zabiegów małoinwazyjnych czy zyskujących na popularności protez biologicznych. Krótkie doniesienia w formie Listów do Redaktora mają dawać szansę na dzielenie się doświadczeniem w rzadkich chorobach czy nowatorskich (do takich z pewnością należy zaliczyć zabiegi hybrydowe w patologiach łuku aorty), a może
i czasem kontrowersyjnych formach leczenia.

Wszystkich serdecznie zachęcam nie tylko do lektury najnowszego zeszytu Kwartalnika, ale również zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami z Redakcją i przesyłania komentarzy dotyczących publikowanych artykułów. Państwa aktywne zainteresowanie będzie motywowało Redakcję do dalszych działań na rzecz rozwoju naukowego środowiska polskich torako- i kardiochirurgów.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
Pobierz obrazki
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2019; 16 (1)

Original papers:

Primary pulmonary sarcoma – treatment outcomes depending on the different types of radical operation
Janusz Gołota, Karolina Osowiecka, Tadeusz Orłowski

Pneumonectomy – permanent injury or still effective method of treatment? Early and long-term results and quality of life after pneumonectomy due to non- small cell lung cancer
Piotr J. Skrzypczak, Magdalena Roszak, Mariusz Kasprzyk, Anna Kopczyńska, Piotr Gabryel, Wojciech Dyszkiewicz

Impact of smoking history on postoperative complications after lung cancer surgery – a study based on 286 cases
Mateusz Kozub, Bartosz Gachewicz, Mariusz Kasprzyk, Magdalena Roszak, Lukasz Gasiorowski, Wojciech Dyszkiewicz

An overlooked fact: thrombocytopenia following bioprosthetic aortic valve replacement
Mehmet Kizilay, Ferruh Elbir, Ahmet Arif Aglar, Unsal Vural, Ahmet Yavuz Balci, İbrahim Yekeler

Six-year single-centre experience in minimally invasive mitral valve repair – impact of the team learning curve on in-hospital clinical outcome
Witold Gerber, Krzysztof Sanetra, Małgorzata Kuczera, Krzysztof Białek, Marian Zembala, Marek Cisowski

Review papers:

Enhanced recovery after cardiac surgery
Tadeusz Kołodziej, Tomasz Maciejewski, Konrad Mendrala, Tomasz Darocha, Andrzej Węglarzy, Barbara Budziarz, Kazimierz Kiermasz, Ewa M. Kucewicz-Czech

Dental treatment and recommended management in patients at risk of infective endocarditis
Katarzyna J. Błochowiak

Letters to the Editor:

Hybrid approach for management of type B dissection involving the aortic arch
Shreyas Potdar, Pradeep Narayan, Shuvro Roy Choudhury, Atanu Saha

Isolated congenital left ventricular diverticulum presenting as stable angina pectoris and surgical treatment
Vusal Veliyev, Hikmet Sahratov, Tamara Musayeva

Posterior mediastinal paraganglioma presenting with hypertension and back pain in a young adult
Tayfun Kermenli, Cebrail Azar

Solitary fibrous tumour along with non-small-cell lung cancer and Doege-Potter syndrome
Aleksandra Piórek, Dariusz Kowalski, Adam Płużański, Małgorzata Szołkowska, Michał Wągrodzki, Hanna Koseła-Paterczyk, Maciej Krzakowski

 
Pobierz obrazki
Zarząd PTKT zwraca się do przedstawicieli wszystkich ośrodków kardiochirurgicznych i chirurgii klatki piersiowej w Polsce z prośbą o aktualizację danych dotyczących ich jednostek,
Informacje należy nadsyłać na adres kontakt@ptkt.pl.
 

Obserwuj nas!

Pobierz obrazki
Pytania?
Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji dzwoń 22 43 12 466 lub napisz: kontakt@ptkt.pl