Biuletyn PTKT nr 3/2020
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
Pobierz obrazki
Prof. dr. hab. Mariusz Kuśmierczyk
Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Czas pandemii istotnie się wydłuża. Staramy się pracować normalnie ponieważ wymagają tego chorzy, chociaż mamy nowe obowiązki związane z diagnostyką COVID-19. Duże uznanie należy się wszystkim pracującym w oddziałach kardiochirurgicznych i torakochirurgicznych szpitali jednoimiennych.
Przekazujemy kolejny numer naszego czasopisma, które istotnie się rozwija. Należy jednak pamiętać nie tylko o umieszczaniu artykułów ale również o cytowaniach artykułów zamieszczonych w Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej, ponieważ to ich ilość daje nam odpowiedni współczynnik.
Dziękuję wszystkim za pracę w tym trudnym okresie oraz życzę przede wszystkim zdrowia i wytrwałości.


Z poważaniem,

prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Survey
Pobierz obrazki
Prof. dr. hab. Wojciech Dyszkiewicz
Redaktor Naczelny
Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej

Szanowni Państwo,

Kolejny numer Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej jest najlepszym dowodem, że umiędzynarodowienie pisma stało się niezaprzeczalnym faktem. To doniesienia Autorów zagranicznych zdominowały kolejny zeszyt naszego pisma.
Prace oryginalne to głównie opracowania torakochirurgów, których tematyka doskonale wpisują się w obecne trendy terapeutyczne w obecnej medycynie. Nie mogło zabraknąć doniesienia o wynikach chirurgicznego leczenia raka płuc i o tym, jak ważne jest terapia indukcyjna. Nawet u chorych z dużymi guzami nowotworowymi (ocenianymi jako T3 w klasyfikacji TNM), ale bez zajęcia węzłów chłonnych i przerzutów odległych dobra odpowiedź na leczenie neoadiuwantowe może zapewnić przeżycie odległe na poziomie ponad 40%. Jesteśmy świadomi, że chemioterapia nowotworów złośliwych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów współczesnej medycyny, stąd możemy spodziewać się w najbliższych latach dalszej poprawy wyników. Rozwój onkologii pulmonologicznej spowodował, że coraz odważniej podejmujemy się prób leczenia przerzutów do płuc, w tym z wykorzystaniem wideotorakoskopowych technik małoinwazyjnych. Nie zabrakło prac o trudnych aspektach pracy kardiochirurgów, a mianowicie powikłaniach pooperacyjnych. Kardiochirurdzy z Belgradu zechcieli podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi zdarzeń neurologicznych po zabiegach ostrego rozwarstwienia aorty. Mieli odwagę napisać prawdę, że do incydentów ze strony OUN dochodzi nawet u 1/3 chorych. Zasugerowali również konkretne czynności w ramach strategii postępowania neuroprotekcyjnego. Dbałość o gojenie się ran u osób podwyższonego ryzyka, w tym otyłych i z cukrzycą jest zawsze aktualne. Okazuje się, że rodzaj techniki zamykania rany skóry nie pozostaje bez znaczenia w tej szczególnej, niestety dość licznej grupie pacjentów. Redakcja akceptując do publikacji dwie prace dotyczące rehabilitacji po operacjach kardiochirurgicznych doceniła rolę fizjoterapeutów. Dzięki nim wielu ludzi po inwazyjnych zabiegach na sercu powraca do pełni sił.
Powyższe zdanie są jedynie krótką wzmiankę tego, o czym mogą Państwo przeczytać w najnowszym numerze Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Życzę dobrej lektury.
Na koniec nie mogę nie podzielić się z Państwem dobrą informacją, że artykuły zaakceptowane przez Redakcję do publikacji na łamach kwartalnika są coraz częściej cytowane w innych czasopismach. I tak, w roku 2016 "nasze" prace przytaczano jedynie 91, trzy lata później 240 a w tym roku już prawie 160 razy. To głównie Państwa zasługa, dla których nie bez znaczenia jest budowanie ugruntowanej pozycji Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Dziękuję i zachęcam do dalszej owocnej współpracy.


Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
Redaktor Naczelny
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2020;17(2)
Original papers:

Comparison of survival results of patients with T0 and T1-2-3 in pathological T staging in patients with non-small cell lung cancer who underwent surgery after neoadjuvant treatment
Tayfun Kermenli, Hüseyin Melek, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin

Surgical treatment of metastatic diseases to the lung
Jarosław Religioni, Tadeusz Orłowski

Is video-assisted thoracoscopic surgery sufficient for lymph node dissection in pulmonary metastasectomy?
Tayfun Kermenli

Efficacy of thymoquinone in the treatment of experimental lipopolysaccharide-induced acute lung injury

Mustafa Çolak, Serdar Kalemci, Aylin Özgen Alpaydın, Volkan Karaçam, Ibrahim Meteoğlu, Osman Yilmaz, Bahriye Oya Itil

Risk factors for neurological dysfunctions after surgical repair of acute aortic dissection type A
Djordje Zdravkovic, Ivan Nesic, Marko Kaitovic, Igor Slavoljub Zivkovic, Petar Vukovic, Petar Milacic

Using the SYNTAX score to predict myocardial injury early after on-pump coronary artery bypass surgery: 76 a single-centre experience analysis
Razan Al Namat, Alexandru Burlacu, Grigore Tinica, Adrian Covic, Florin Mitu

Stapler versus polyamide sutures for skin closure for sternal wounds in coronary artery bypass graft surgery – our experience
Manish Jadhao, Chaitanya Raut, Noaman Shaikh, Kuntal Surana, Prashant Mishra, Jayant Khandekar


Two early rehabilitation training models in male patients after coronary artery bypass surgery: application of continuous walking training as an alternative to interval cycle ergometer training
Dorota Dolecińska, Izabela Przywarska, Tomasz Podgórski, Piotr Dylewicz

The benefit of a preoperative respiratory protocol and musculoskeletal exercise in patients undergoing cardiac surgery
Paolo Nardi, Calogera Pisano, Claudia Altieri, Dario Buioni, Carlo Pedicelli, Silvia Saulle, Romana Dandi, Alessia Romano, Annamaria Servadio, Alessandra Gianlorenzi, Katia Emili, Giovanni Ruvolo

Short communication:

Long-term biventricular circulatory support with POLVAD-MEV paracorporeal pulsatile pumps. Single-centre experience
Tomasz K. Urbanowicz, Hanna Baszyńska-Wachowiak, Anna Olasińska-Wiśniewska, Marcin Misterski, Sebastian Stefaniak, Marcin Ligowski, Marek Jemielity


Letters to the Editor:

Incomplete myocardial rupture following inferolateral myocardial infarction
Maciej Kabaj, Mikołaj Berezowski, Roman Przybylski, Agnieszka Witkowska, Tomasz Brzostowicz, Wojciech Kosmala

Catamenial pneumothorax: multidisciplinary minimally invasive management of a recurrent case
Cihan Kaya, Derya Ece Iliman, Gun Murat Eyuboglu, Ece Bahceci


Obserwuj nas!