Biuletyn PTKT nr 3/2021
Pobierz obrazki
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 
Pobierz obrazki
Prof. dr hab. Janusz Kowalewski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

W dniach 13-16 października 2021 r. odbył się Kongres EACTS w Barcelonie. Forma Kongresu była hybrydowa, a uczestnicy zgodnie podkreślają, że stał on na bardzo wysokim poziomie naukowym i organizacyjnym (być może analogicznie do Konkursu Chopinowskiego 2021, którego uczestnikom pandemia umożliwiła przygotowania w znacznie większym wymiarze czasowym).

Podczas uroczystej kolacji ustępujący Prezes Mark Hazekamp przekazał łańcuch nowemu Prezesowi EACTS. Otrzymał go wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Friedhelm Beyersdorf.

Sekretarzem Generalnym Elektem został Patrick Myers. Funkcję Vice-Prezesa Towarzystwa będzie pełnił Patric Perier. Przewodniczącym Rady w dziedzinie -choroby klatki piersiowej jest teraz Richard Milton, zaś w dziedzinie chorób wrodzonych serca - Juergen Horer. Pozostali członkowie Rady to: Jan Ankersmit, Joe Bavaria oraz Mark Whiteling (Honorowy Skarbnik).

Warto podkreślić, że kandydaci do Rady zostali przedstawieni przez EACTS Nomination Committee po szczegółowej analizie wielu pretendentów z całego świata i w oparciu o ich szczegółowo rozpatrzony dorobek naukowy, kliniczny i organizacyjny. Ważnym etapem była też rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzono finalnie z 30 osobami.

Rada EACTS bierze czynny udział w określeniu strategicznych kierunków rozwoju, zasad działania i celów Towarzystwa. Członkowie Rady zwyczajowo działają przez 3 lata.

Tradycyjnie podczas Kongresu przyznano kilka nagród w poszczególnych kategoriach doceniając rolę nauki i doskonalenia umiejętności w dziedzinie kardiochirurgii i torakochirurgii. Nagrodę Młodego Naukowca otrzymali odpowiednio:
1. W dziedzinie chirurgii serca: Y. Ahmed, USA za pracę „Patient-specific computational modeling of different cannulation strategies for extracorporeal membrane oxygenation”.
2. W dziedzinie chirurgii klatki piersiowej: Y. Yan, Chiny za pracę „NRAS expression is associated with prognosis and immune cells infiltrating in lung adenocarcinoma”.
3. W dziedzinie chorób wrodzonych serca: F. Rijnberg, Holandia za pracę „ Are 16 20mm extracardiac conduits adequate for adolescent Fontan patients?

Prestiżową nagrodę Hansa G. Borsta przyznano dwojgu naukowcom: W. Heo z Korei Południowej za pracę „Quantification of visceral perfusion and impact of femoral cannulation in vitro model of aortic dissection” oraz I. Yosuke z Japonii za pracę „Novel computed tomography perfusion for patients with acute type A dissection complicated by cerebral malperfusion”. Należy pamiętać, że nagroda ta jest przyznawana celem upamiętnienia profesora H.G. Borsta wybitnego w skali europejskiej chirurga specjalizującego się w leczeniu schorzeń aorty piersiowej i jednego z założycieli EACTS.

Nagrodę za najlepszą prezentację przedstawioną podczas wspólnej sesji EACTS/STS poświęconej chorobom aorty otrzymał M. Kreibich z Niemiec za pracę „Downstream thoracic endovascular aortic repair following the frozen elephant trunk procedure”.

Wiele emocji wzbudziła nagroda Marco Turina, przyznawana dla rezydentów za najlepszy film instruktażowy (for best Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery residents’ tutorial). Specjalną uwagę zwraca się tutaj na jakość techniczną filmu, umiejętności chirurgiczne prezentowane podczas operacji oraz edukacyjną jasność przekazu. Zwycięzcą w tej kategorii został John J. Kelly wraz z Zespołem Uniwersytstu z Pennsylwanii za przedstawienie filmu „Coronary anastomosis”. Kolejne miejsca zdobyli: S. Nadkarni i Zespół z Narodowego Instytutu Mumbai w Indiach za pracę „Video-assisted mediastinoscopic lymphadenectomy (VAMLA): A video vignette oraz Victor J. Aguirre wraz z Zespołami z Adelaidy i Melbourne za pracę „ The radial artery: Open harvesting technique”.

Można sądzić, że przyznane nagrody pokazują jakie są aktualne kierunki badań naukowych poszczególnych Zespołów i którymi „ścieżkami” badawczymi warto podążać. Wiele prezentacji było na bardzo wysokim poziomie. Dobrze byłoby móc wysłuchać podobne relacje i dyskusje w naszym kraju.

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że kolejna fala SARS-CoV-2, która obecnie przetacza się przez nasz kraj nie spowoduje istotnej destabilizacji w funkcjonowaniu klinik i oddziałów kardiochirurgii oraz torakochirurgii, że z powodu pandemii nasi Chorzy nie będą musieli czekać na pomoc przez kilka miesięcy tak, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Składam wszystkim Państwu serdeczne podziękowania i wyrażam słowa uznania za dotychczasowa walkę z koronawirusem.

Pragnę również poinformować Państwa, że po akceptacji Zarządu PTKT przedstawię w następnym Biuletynie program szkoleń praktycznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiochirurgii i torakochirurgii, który przygotowuję z przedstawicielami firmy Ethicon.

Z wyrazami szacunku,

Janusz Kowalewski.
 

Obserwuj nas!

Pobierz obrazki
Pytania?
Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji dzwoń 22 43 12 466 lub napisz: kontakt@ptkt.pl