European Society For Cardiovascular Surgery 66th International Congress 2017

Początek: 11 maja 2017

Koniec: 14 maja 2017

Miejsce: Thessaloniki, Greece