Podstawowe informacje o Polskim Towarzystwie Kardio-Torakochirurgów

ptkt-t

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów (Słownik Towarzystw)

Polskie Towarzystwo Kardio- Torakochirurgów (PTKT) jest stowarzyszeniem kardiochirurgów, chirurgów klatki piersiowej, kardiochirurgów dziecięcych oraz innych osób związanych z leczeniem chirurgicznym chorób narządów klatki piersiowej.

Założycielski, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów odbył się  w dniach 26-28 kwietnia 2002 roku w Szczecinie.

Misją PTKT jest integracja środowiska lekarzy zajmujących się chirurgicznym leczeniem chorób serca i płuc, pielęgnacja historii polskiej szkoły chirurgii oraz propagowanie nowych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia chorób narządów klatki piersiowej.

Oficjalnym czasopismem PTKT jest Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery).

Oficjalnym portalem internetowym PTKT jest  www.ptkt.pl.

Historia PTKT