Struktura organizacyjna

Prezes: prof. dr hab. med. Janusz Skalski

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

Katedra Chirurgii Pediatrycznej

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

tel. (12) 333 90 57, fax (12) 657 39 47

kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

Biografia zawodowa prof. dr. hab. med. Janusza Skalskiego

Prezes ustępujący:

prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

ul. dr Izabeli Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

tel. (52) 374 35 73 tel. (52) 374 30 00 fax (52) 374 33 01

co@co.bydgoszcz.pl

Prezes Elekt:

dr hab. med. prof. UMP Cezary Piwkowski

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

ul. Szamarzewskiego 62

60-569 Poznań

tel. 61-66-54-358

thorax@ump.edu.pl

Sekretarz Generalny:

dr hab. med. Mariusz Chabowski

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Klinika Chirurgiczna

ul. Rudolfa Weigla 5

50-981 Wrocław

tel. 261 660 247

mariusz.chabowski@gmail.com

Biografia zawodowa prof. dr. hab. n. med. Mariusza Chabowskiego

Skarbnik:

dr hab. med. Jarosław Pieróg

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

70-891 Szczecin-Zdunowo

ul. A. Sokołowskiego 11 tel. (91) 4427272

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. med. Witold Rzyman

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Smoluchowskiego 17

80-952 Gdańsk

tel.: 58 3493154, 58 3493130 fax: 58 3493140

e-mail: thorax@gumed.edu.pl

prof. dr hab. med. Tomasz Mroczek

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

Katedra Chirurgii Pediatrycznej

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

30-663 Kraków

ul. Wielicka 265

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej: Tel.: (12) 658 20 11, wew 12-53, 12-24,

Sekretariat Kierownika Kliniki: Tel.: (12) 333 90 57, fax: (12) 657 39 47

e-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

prof. dr hab. med. Piotr Suwalski

Klinika Kardiochirurgii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

02-507 Warszawa

ul. Wołoska 137

tel. 22 508 12 60 lub 69 fax 22 508 12 70

e-mail: kardiochirurgia@cskmswia.pl

Biografia zawodowa prof. dr hab. n. med. Piotra Suwalskiego

prof. dr hab. med. Marek Deja

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Kardiochirurgii

ul. Ziołowa 45-47

40-635 Katowice – Ochojec

tel. 32 359 86 44, 32 252 60 93

e-mail: kkch@gcm.pl

prof. dr hab. med. Rafał Pawlaczyk

Klinika Kardiochiurgii i Chirurgii Naczyniowej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

tel. (58) 584-42-00

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej:

prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

ul. Szamarzewskiego 62

60-569 Poznań

tel. 61-66-54-349

thorax@ump.edu.pl

Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich:

prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Klinika Chirurgii

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa

tel. (22) 43 12 266

t.orlowski@igichp.edu.pl

Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich:

prof. dr hab. med. Kazimierz Widenka

Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów

tel. 17 86 64 825


[/cws-widget][/col][/cws-row]