Biografia zawodowa prof. dr hab. med Janusza Kowalewskiego

prof. dr hab. Janusz Kowalewski

Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy od 2014 r., Kierownik Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2001r.; profesor n. med. (2008 r.), profesor zwyczajny (2012 r.); specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej.  

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1983 r.).

Asystent / adiunkt I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Klatki Piersiowej WAM w Łodzi (1984-2000 r.).

Rozprawa habilitacyjna: „Funkcja komór serca w spoczynku a zdolność do długotrwałego wysiłku fizycznego o charakterze dynamicznym u chorych operowanych z powodu lejkowatej klatki piersiowej” – 1999 r.

Zainteresowania naukowe: aktualna diagnostyka i leczenie skojarzone raka płuca, analiza badań klinicznych w kardiochirurgii i torakochirurgii.

Dorobek naukowy (VI.2021 r.): 122 opublikowane prace naukowe, indeks Hirscha 20; cytowania 1363. 

Nauczyciele: prof. dr hab. Stanisław Barcikowski, prof. dr hab. Wojciech Gontarz, prof. dr hab. Ryszard Dancewicz, prof. dr hab. Jan Skokowski.

Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS).  Członek założyciel Polskiej Grupy Raka Płuca.

Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie) oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy: 2003 r.), Złoty Medal za Długoletnia Służbę (2019 r.) i Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2021 r.). Uzyskał tytuł „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Placówki Publiczne”. W czasie pełnienia funkcji dyrektora Centrum Onkologii Szpital ten zajmował czołowe lokaty w Rankingu Rządowego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i dziennika Rzeczpospolita: „Bezpieczny Szpital” – (I miejsce w 2016 r., 2017 r., 2019 r.; IImiejsce w 2018 r. i w 2020 r.).