Sekcje

Redakcja czasopisma Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dyszkiewicz

Honorowy Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Zastępca Redaktora Naczelnego:

dr hab. n. med. Bartłomiej Perek

Współredaktorzy:

prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

Komisja rewizyjna

prof. dr hab. Jacek Kołcz

prof. dr hab. Tomasz Hirnle

prof. dr hab. Michał Krejca

dr hab. Mariusz Chabowski

dr Paweł Zieliński

dr Mirosław Kozłowski

Sąd koleżeński

prof. dr hab. Piotr Przybyłowski

prof. dr hab. Lech Anisimowicz

prof. dr hab. Jerzy Sadowski

prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

dr Wojciech Kądziołka

dr Włodzimierz Kupis