Historia PTKT

Powstanie Polskiego Towarzystwa Kardio -Torakochirurgów

Fragmenty artykułu: Powstanie Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów – kontynuacja historii zachodniopomorskiego oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Autorzy: Maciej Zalewski, Zbigniew Ziętek, Sebastian Grzeszewski, Grzegorz Gerlecki, Grzegorz Stańko, Klaudia Socha, Marek Kamiński. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2012, 58, 2, 61-65.

Pełna treść artykułu: Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2012, 58, 2, 61-65.

“Sekcja Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń powstała w 1951 r. w Warszawie podczas Pierwszych Dni Torakochirurgicznych. W 1967 r. w Warszawie po raz szósty zorganizowano Dni Torakochirurgiczne i wówczas spotkanie to przybrało nazwę I Zjazdu Torakochirurgicznego. Kolejne zjazdy i konferencje torakochirurgiczne odbywały się w różnych miastach Polski aż do 1971 r., kiedy to odbył się w Warszawie XIV Zjazd Naukowy Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych. Cały czas zwracał uwagę w nazwie brak chirurgii serca. Dopiero w trakcie XVII zjazdu Sekcji do nazwy dołączono specjalność kardiochirurgów i dopisano „serca i naczyń”. Wszystkie kolejne Dni, Konferencje i Zjazdy konsekwentnie numerowano aż do 2000 r., kiedy to odbył się XXVIII Zjazd. Wkrótce okazało się jednak, że był to przedostatni zjazd Sekcji. Z uwagi na znaczący wzrost liczby kardio­‍‑ i torakochirurgów na przestrzeni lat oraz postęp nauki, wola wydzielenia się Sekcji z Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) i potrzeba samodzielnego bytu była prawie powszechna. W większości europejskich krajów istniały już samodzielne towarzystwa specjalistyczne. Pierwszy projekt powołania nowego towarzystwa kardio­‍‑ i torakochirurgów został przedstawiony na walnym zebraniu sekcji w Krakowie w 2000 r. …”

“…W ten sposób z inicjatywy ówczesnego prezesa Sekcji prof. Grzegorza Szumiłowicza jako pierwsze powstało Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. Już we wrześniu 2000 r. zainicjowano powstanie odrębnego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, a 15 października 2000 r. w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie. W lutym 2001 r. w sądzie w Szczecinie dokonano rejestracji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, którego pierwszym prezesem został prof. Piotr Gutowski. …”

“… Po 23 latach od Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP w dniach 26–28 kwietnia 2002 r. odbyło się w Szczecinie ponowne spotkanie lekarzy tych specjalności. Ten założycielski I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio­‍‑Torakochirurgów był wydarzeniem szczególnie ważnym (ryc. 1). W trakcie obrad ukonstytuowało się nowe Polskie Towarzystwo Kardio­‍‑Torakochirurgów (PTKT). Zmiana ta była podyktowana bliskim wejściem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością integracji z podobnymi towarzystwami w Europie i na świecie. Zjazd miał miejsce w hotelu Radisson SAS, a wzięło w nim udział ponad 300 osób, wśród których znaleźli się najlepsi specjaliści i konsultanci krajowi z obu dziedzin. W Szczecinie gościły m.in. takie sławy, jak prof. Zbigniew Religa, prof. Antoni Dziatkowiak, prof. Stanisław Woś, prof. Tadeusz Orłowski, prof. Andrzej Bochenek.

Organizatorami zjazdu byli dr hab. Mirosław Brykczyński i dr n. med. Tomasz Grodzki reprezentujący szczecińską Klinikę Kardiochirurgii oraz Oddział Torakochirurgii ze szpitala w Szczecinie­‍‑Zdunowie. W trakcie zjazdu wybrany został Zarząd nowo powołanego PTKT w następującym składzie: prof. S. Woś – prezes, prof. Jerzy Kołodziej – prezes elekt, prof. Wojciech Dyszkiewicz – wiceprezes, prof. T. Orłowski – sekretarz generalny, prof. Jacek Różański – skarbnik. Członkami Zarządu zostali: prof. Edward Malec, prof. Marian Zembala, doc. Jerzy Sadowski, dr n. med. T. Grodzki, dr n. med. Eugeniusz Malinowski. Za jeden z głównych celów Towarzystwo postawiło sobie kontynuację historycznej tradycji i bogatego dorobku naukowego Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, a także Klubów Kardiochirurgów Polskich oraz Torakochirurgów Polskich.

Przewodnimi tematami 3­‍‑dniowych obrad były odległe wyniki operacji kardiochirurgicznych i torakochirurgicznych. Wszystkich przybyłych na I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio­‍‑Torakochirurgów przywitali przewodniczący komitetu organizacyjnego. W swych wystąpieniach zwrócili uwagę na rosnącą rangę spotkań naukowych kardio­‍‑ i torakochirurgów, którą podkreślili swoją obecnością zaproszeni goście z całego kraju. W czasie pierwszego dnia obrad odbyła się również sesja historyczna łącząca tradycje ze współczesnością, w czasie której można było wysłuchać ciekawych wykładów na temat historii kardiochirurgii i torakochirurgii polskiej, a także wspomnień o profesorach Mollu, Brossie, Manteufflu. Wielu z uczestników dzięki temu miało okazje poznać bliżej sylwetki legend chirurgii polskiej. W trakcie drugiego dnia obrad sesje odbywały się równocześnie na dwóch salach i podzielono je tematycznie na wykłady poświęcone schorzeniom kardiochirurgicznym i torakochirurgicznym. …”