Biografia zawodowa prof. dr hab. n. med. Piotra Suwalskiego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski 

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie oraz Kliniki Kardiochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie. 

Urodzony w 1975 roku w Warszawie, w roku  2000 ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (z wyróżnieniem), w 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych (WUM, summa cum laude), stopień doktora habilitowanego otrzymał  w 2012 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a w 2018 tytuł profesora zwyczajnego. 

Między innymi w latach 2003-2004 pracował w Herzzentrum Leipzig pod kierownictwem prof. F-W. Mohra.  

W latach 2019-2021 prezydent International Society for Minimally Invasive Cardio-Thoracic Surgery (ISMICS). 2020-21 Przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sekretarz Stowarzyszenia Klub Kardiochirurgów Polskich. Członek licznych struktur European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Członek Zarządu European Society of Cardiovascular Surgery (ESCVS). Członek XXI Century Cardiac Surgery Club. Redaktor Naczelny Adult Cardiac Surgery Domain Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery (MMCTS).  Autor ok. 300 publikacji, jego główne zainteresowania to kardiochirurgia małoinwazyjna, endoskopowa, szczególnie robotyczna, leczenie zaburzeń rytmu serca oraz transplantologia płuc.