II Warsztaty Uniportal VATS-lobectomy wraz z Rozszerzonym Posiedzeniem Klubu Torakochirurgów Polskich

Start date: 16 May 2019
End date: 17 May 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Kalendarium