Warsztaty Thoracic Surgery – VATS Lobectomy

Start date: 26 September 2016
End date: 28 September 2016
Time: 00:00 - 00:00
Location: Warszawa
Kalendarium

Szkolenie w zakresie technik wideotorakoskopowych dla lekarzy specjalistów.