Warsztaty Thoracic Surgery – VATS Lobectomy

Start date: 26 września 2016

End date: 28 września 2016

Location: Warszawa

Kalendarium

Szkolenie w zakresie technik wideotorakoskopowych dla lekarzy specjalistów.