Kontakt

Lokalizacja

Skontaktuj się z namiAdres do korespondencji
Adres:

Polskie Towarzystwo
Kardio-Torakochirurgów
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Płocka 26
01-138 Warszawa

tel. (22) 4312466
fax. (22) 4312455