II Warsztaty Uniportal VATS-lobectomy wraz z Rozszerzonym Posiedzeniem Klubu Torakochirurgów Polskich