Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych

W ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) udostępniona została cyfrowa platforma do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich Ośrodkach Kardiochirurgii w Polsce.

Rejestr zawiera informacje dotyczące liczby zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci; rodzaju tych zabiegów, zakresu i ich wyników przeprowadzonych w Polsce.

Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Instytut „Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

Od dnia 1 lipca 2013 r. w oparciu o porozumienie podpisane pomiędzy IPCZD a CSIOZ, Rejestr funkcjonuje na infrastrukturze sprzętowo – systemowej CSIOZ. Centrum zapewnia jego techniczne funkcjonowanie.

KROK jest wzorcowym rejestrem medycznym. Potwierdzeniem czego jest wyróżnienie przyznane przez Europejski Kongres Kardiochirurgów i Torakochirurgów (EACTS).

W ocenie władz EACTS i europejskich liderów w dziedzinie kardiochirurgii Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych został uznany za najlepszy w Europie -wzorcowy i pokazany jako wzór do naśladowania.

http://www.krok.org.pl/