łódzkie

Konsultant wojewódzki: prof. dr hab.n. med. Jaszewski Ryszard

Klinika Kardiochirurgii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Krejca
tel. 42 2014460, 42 2014468; fax 42 2014461

Klinika Kardiochirurgii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Jacek Jan Moll
tel. 42 2711451
e-mail: kardiochirurgia@iczmp.edu.pl