lubelskie

Konsultant wojewódzki: dr hab.n.med. Janusz Stążka

Klinika Kardiochirurgii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
Kierownik: dr hab.n.med. Janusz Stążka
tel. 81 72 44 940 fax 081 72 44 530
email: e-mail: janusz.stazka@gmail.com

Oddział Kardiochirurgii
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Kierownik: lek.med. Łukasz Tułecki
tel. (84) 6773803, fax. (84) 6773795
email: e-mail: kardchir@szpital.zam.pl