mazowieckie

Konsultant wojewódzki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
tel. (22) 34 34 610 fax (22) 34 34 548
email: cardiosurgeryanin@gmail.com

Klinika Kardiochirurgii
Wojskowy Instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MON
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
Kierownik:  cz.p.o. lek. med. Leszek Gryszko
tel. 261 816 877 lub 261 817 266

Klinika Kardiochirurgii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-097 Warszawa
ul. Banacha 1A
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Hendzel
tel. 22 599 21 41 fax 22 599 21 42
email: kardiochirurgia@wum.edu.pl

Klinika Kardiochirurgii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
tel. 22 508 12 60 lub 69 fax 22 508 12 70
email: kardiochirurgia@cskmswia.pl

Klinika Kardiochirurgii
Centrum Zdrowia Dziecka
04-730 Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
tel. 022 815 73 46 fax 022 815 73 40
email: kardiochirurgia@czd.pl

II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 63a
Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej A. Karolczak
tel. 22 3179881
email: makdynas@poczta.onet.pl

Oddział Kardiochirurgii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
26-617 Radom
ul. Aleksandrowicza 5
Kierownik: lek. med. Paweł Cholewiński
tel. 48 361 39 85

Oddział Kardiochirurgii
Szpital Medicover
02-972 Warszawa
Al. Rzeczypospolitej 5
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Juraszyński
tel. 500 900 500