podlaskie

Konsultant wojewódzki: dr n. med. Krzysztof Matlak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Kardiochirurgii
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. 85 746-84-64; faks 85 746-86-30

Klinika Kardiochirurgii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Tomasz Hirnle
tel. (85) 831 8464
faks: (85) 831 8630
e-mail: kardiochirurgia@wp.pl