śląskie

Konsultant wojewódzki: vacat

Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
Śląskie Centrum Chorób Serca
41-800 Zabrze
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz
tel. 32 47 93-466 lub 32 47 93-864
tel./fax 32 278-43-34
fax: 32 37 33 808
email: kardiochirurgia.zabrze@sum.edu.pl lub thrapkowicz@sum.edu.pl

Oddział Kardiochirurgii ŚUM
Śląski Uniwersytet Medyczny
Górnośląskie Centrum Medyczne SPSK nr 7
40-635 Katowice Ochojec
ul. Ziołowa 45/47
Kierownik Oddziału Kardiochirurgii: prof. dr hab. n.med. Marek Deja
tel. +48 32 252 60 93, + 48 32 202 40 25, + 48 32 359 86 44
email: kkch2@gcm.pl

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
40-752 Katowice
ul. Medyków 16
Ordynator oddziału: lek. med. Piotr Stanek
tel. (32) 207 18 93
email: kardiochirurgia@gczd.katowice.pl