świętokrzyskie

Konsultant wojewódzki: dr n. med. Edward Pietrzyk

Oddział Kardiochirurgii
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Ordynator: dr n. med. Edward Pietrzyk
tel. sekretariat (41) 36 71 299
gab. lekarski (41) 36 71 499
fax (41) 36 71 298
e-mail: kch.wszzkielce@op.pl