warmińsko-mazurskie

Konsultant wojewódzki: dr n. med. Aleksander Stankiewicz

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
Miejski Szpital Zespolony
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
Ordynator: dr n. med. Aleksander Stankiewicz
tel.: (89) 532 61 11
tel.: (89) 532 63 57
fax: (89) 527 57 69
e-mail: sekretariat@ szpital.olsztyn.pl