Polska edycja “Video Assisted Thoracic Surgery”, “Journal of Thoracic Diseases”, “Translational Cancer Research”

29 stycznia 2017
PT Koleżanki i Koledzy,
Uprzejmie informuję, że wydawca czasopism naukowych “Video Assisted Thoracic Surgery” oraz “Journal of Thoracic Diseases” zwrócił się do nas z propozycją objęcia jednego numeru czasopisma jako tzw. polska edycja. Polega to na opublikowaniu 10-12 artykułów pochodzących z Polski, dotyczących kardio – torakochirurgii, ze szczególnym naciskiem na techniki małoinwazyjne.
Ponieważ VATS nie ma jeszcze Impact Factor, zaś JTD ma, korespondowałem z wydawcą wskazując na fakt, że łatwiej będzie namówić PT Koleżanki i Kolegów do wysłania swoich dokonań do czasopisma posiadającego IF (odpowiedź poniżej).
Uprzejmie proszę o rozważenie tej ciekawej propozycji i poinformowanie mnie, czy będą chętni do opublikowania swoich dokonań naukowych lub klinicznych. Jeśli uda się zgromadzić 10 autorów lub więcej, wtedy możliwość wydania polskiej edycji międzynarodowego czasopisma stanie się realna.
Oczekuję na odpowiedź do 15 lutego.
Pozdrawiam,
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki
Prezes PTKT

Thank you very much for your mail. As VATS is a new journal which was just founded in May 2016, therefore there is no Impact Factor for it yet. However, we are going to apply the coverage of PubMed and Science Citation Index(SCI) of Thomson Reuters in the new year. After it is indexed in SCI, it will be calculated with IF.

If IF is a rigid requirement for your team, would you like to lead this focused issue for our sister journal, such as Journal of Thoracic Disease(JTD) , or Translational Cancer Research(TCR)? They both have impact factors. Below I attach their brief introductions for your consideration.
Posted in Aktualności