Zaproszenie na uroczystość przekazania decyzji PTKT o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa PTKT

2 listopada 2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na uroczystość przekazania decyzji Walnego Zgromadzenia członków PTKT o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Prof. dr hab. med. Stanisławowi Jabłonce, która odbędzie się 8 listopada 2023 o godz. 12.00 w Sali Senatu UM w Lublinie ul. Racławickie 1.

Osoby, które chcą uczestniczyć w uroczystości proszone są o potwierdzenie udziału w wiadomości e-mail na adres PROREKTOR.KLINIKA@UMLUB.PL do dnia 3.11.2023.

Posted in Aktualności