Sekcje

Redakcja czasopisma Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dyszkiewicz

Honorowy Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Zastępca Redaktora Naczelnego:

dr hab. n. med. Bartłomiej Perek

Współredaktorzy:

prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

Komisja rewizyjna

dr hab. n. med. Janusz Wójcik

prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle

Sąd koleżeński

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski

dr hab. n. med. Piotr Hendzel