Kuśmierczyk Mariusz

Kuśmierczyk Mariusz

KARDIOCHIRURG
Prezes PTKT w latach 2018-2020

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

positions: Kardiochirurg