Grodzki Tomasz

Grodzki Tomasz

TORAKOCHIRURG
Prezes PTKT w latach 2016-2018

Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin 20 – Zdunowo

positions: Torakochirurg