Zarząd PTKT

27 marca 2020

Prezes:

prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Katedra Chirurgii Pediatrycznej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. (12) 333 90 57,
fax (12) 657 39 47
kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

Biografia zawodowa prof. dr hab. med. Janusza Skalskiego

Prezes ustępujący:

prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 35 73
tel. (52) 374 30 00
fax (52) 374 33 01
co@co.bydgoszcz.pl

Prezes Elekt:

dr hab. med. prof. UMP Cezary Piwkowski
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61-66-54-358
thorax@ump.edu.pl

Sekretarz Generalny:

dr hab. med. Mariusz Chabowski
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Klinika Chirurgiczna
ul. Rudolfa Weigla 5,
50-981 Wrocław
tel. 261 660 247
mariusz.chabowski@gmail.com

Skarbnik:

dr hab. med. Jarosław Pieróg
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
70-891 Szczecin-Zdunowo,
ul. A. Sokołowskiego 11
tel. (91) 4427272

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. med. Witold Rzyman
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-952 Gdańsk
tel.: 58 3493154, 58 3493130
fax: 58 3493140
e-mail: thorax@gumed.edu.pl

prof. dr hab. med. Tomasz Mroczek
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej,
Katedra Chirurgii Pediatrycznej,
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej:
Tel.: (12) 658 20 11, wew 12-53, 12-24,
Sekretariat Kierownika Kliniki:
Tel.: (12) 333 90 57, fax: (12) 657 39 47
e-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

prof. dr hab. med. Piotr Suwalski
Klinika Kardiochirurgii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
tel. 22 508 12 60 lub 69 fax 22 508 12 70
e-mail: kardiochirurgia@cskmswia.pl

prof. dr hab. med. Marek Deja
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Kardiochirurgii
ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice – Ochojec
tel. 32 359 86 44, 32 252 60 93
e-mail: kkch@gcm.pl

prof. dr hab. med. Rafał Pawlaczyk
Klinika Kardiochiurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
tel. (58) 584-42-00

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej:

prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61-66-54-349
thorax@ump.edu.pl

Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich:

prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 43 12 266
t.orlowski@igichp.edu.pl

Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich:

prof. dr hab. med. Kazimierz Widenka
Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. 17 86 64 825

Posted in Zarząd