Struktura organizacyjna

Prezes:Tomasz Grodzki_resize
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki FETCS
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantologii PUM
Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin 20 – Zdunowo
grodzki@grodzki.szczecin.pl

 

 

Urodzony w dniu 13 maja 1958 roku w Szczecinie w rodzinie lekarskiej. W 1977 roku ukończył z pierwszą nagrodą II LO w Szczecinie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Następnie został wyróżnionym absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej.

Działalność naukowa i zawodowa

W 1991 roku w wolnej Polsce Tomasz Grodzki ukończył specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej i obronił doktorat. W 1995 roku został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, gdzie do dziś pozostaje kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 1998 roku Tomasz Grodzki jest dyrektorem szpitala w Szczecinie Zdunowie. Jest także przewodniczącym Kolegium Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich. W tym czasie w szpitalu dokonano szeregu inwestycji w zakresie termomodernizacji szpitala, rozbudowy obiektu w ramach środków pochodzących z funduszy europejskich, dokonano znacznych unowocześnień sprzętowych oraz wprowadzono motywacyjne systemy pracy.

W 2003 roku Tomaszowi Grodzkiemu na podstawie obronionej rozprawy nadano tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2007 roku uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej.

Profesor Tomasz Grodzki od lat jest zaangażowany w działalność stowarzyszeń lekarskich, także tych międzynarodowych. Był współorganizatorem założycielskiego zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów, który odbył się w Szczecinie w kwietniu 2002 roku i od tej pory jest członkiem zarządu towarzystwa. W latach 2003 – 2004 piastował zaszczytną funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów – European Society of Thoracic Surgeons (ESTS), organizacji zrzeszającej obecnie ponad 1000 specjalistów z całego świata. Zaledwie kilku Polaków w historii było prezydentami ponadnarodowych medycznych towarzystw naukowych. Od 2003 roku do chwili obecnej profesor jest prezesem Klubu Torakochirurgów Polskich, który zrzesza wszystkich kierowników klinik i ordynatorów oddziałów chirurgii klatki piersiowej w Polsce. W 2004 roku jako pierwszy Polak został członkiem American Association for Thoracic Surgery, najbardziej prestiżowego towarzystwa chirurgii klatki piersiowej na świecie. Tomasz Grodzki jest także członkiem Europejskiej Rady Chirurgii Klatki Piersiowej i Układu Sercowo-naczyniowego – Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery (FETCS).

Działalność społeczna i samorządowa

W 2003 roku profesorowi nadano tytuł honorowy Ambasadora Szczecina. W latach 2006-2015 Tomasz Grodzki był radnym Rady Miasta Szczecina, gdzie najpierw przewodniczył Komisji Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw Społecznych a także był przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Profesor był inicjatorem i architektem wdrożenia w Szczecinie pionierskiego programu wczesnego wykrywania raka płuc przy pomocy tomografii komputerowej klatki piersiowej, dzięki któremu przebadano już ponad 15.000 szczecinian szczególnie zagrożonych chorobą nowotworową płuc. Jest to pierwszy tego rodzaju program w Polsce. Prof. Tomasz Grodzki jest także założycielem i społecznym członkiem Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie, która wspiera rozwój przeszczepiania narządów w województwie.

Przez wiele lat Tomasz Grodzki pełnił obowiązki konsultanta wojewódzkiego ds. torakochirurgii w województwie zachodniopomorskim, jest także biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Od 2014 roku jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej. Profesor był wykładowcą w Europejskiej Szkole Torakochirurgii w Bergamo i Antalyi oraz organizatorem kilku sympozjów międzynarodowych w zakresie chirurgii klatki piersiowej.

W 2011 roku Tomasz Grodzki odebrał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. W tym samym roku zespołowi klinicznemu pod przewodnictwem profesora udało się dokonać pierwszego udanego przeszczepu płuc w Szczecinie. Dotychczas zespół profesora wykonał już 26 takich transplantacji. Od 2015 jest profesorem zwyczajnym (najwyższy tytuł naukowy w naszym kraju).

W 2013 roku prof. Tomasz Grodzki został wybrany Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówki publiczne za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, jako drugiego takiego ośrodka w kraju, a także za przeprowadzenie z powodzeniem pierwszej w Szczecinie operacji transplantacji dwóch płuc u pacjenta chorego na mukowiscydozę.

W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 97 i uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 69 887 głosów.

Prywatnie

Prywatnie Tomasz Grodzki jest od ponad 30 lat mężem Joanny – okulistki. Mają dwie córki: Katarzynę, która jest prawniczką i Annę, studentkę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor jest zapalonym narciarzem i tenisistą, miłośnikiem trekkingu wysokogórskiego. Biegle włada językiem angielskim oraz kilkoma innymi językami w stopniu podstawowym.

Prezes ustępujący:
prof. dr hab. med. Jacek Różański
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
jrozanski@ikard.pl

Prezes Elekt:
prof. dr hab. med. Marian Zembala
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
sek.kch@sccs.pl, l.broja@sccs.pl

Sekretarz Generalny:
prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
mkusmierczyk@ikard.pl

Skarbnik:
dr hab. med. Mariusz Kasprzyk
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
ul. Smarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 6654349

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. med. Marek Jasiński
Klinika Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
50-556 Wrocław
ul. Borowska 213
tel.: 71 736 41 00 fax: 71 736 41 09
email: sek@chirs.am.wroc.pl
marekjas@poczta.onet.pl

dr n. med. Dariusz Dziedzic
Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 396

prof. dr hab. med. Paweł Rybojad
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Artwińskiego 15
25-734 Kielce
tel. 41 3674338
rybojad@wp.pl

dr hab. med. Andrzej Kansy
Klinika Kardiochirurgii IPCZD
ul. Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
ankansy@wp.pl

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej:
prof. dr hab. med. Marian Zembala
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
sek.kch@sccs.pl, l.broja@sccs.pl

Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
Centrum Zdrowia Dziecka
ul. Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. 22 815 73 46
bmar@ecdb.pl.pl

Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 43 12 266
t.orlowski@igichp.edu.pl