Kategoria: Zarząd

28 marca 2020

prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
mkusmierczyk@ikard.pl

Profil naukowy prof. dr hab. med Mariusza Kuśmierczyka

Posted in Zarząd
27 marca 2020

Prezes:
prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
mkusmierczyk@ikard.pl
Profil naukowy prof. dr hab. med Mariusza Kuśmierczyka

Prezes ustępujący:
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki FETCS
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantologii PUM
Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin 20 – Zdunowo
grodzki@grodzki.szczecin.pl

Prezes Elekt:
prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 35 73
tel. (52) 374 30 00
fax (52) 374 33 01
co@co.bydgoszcz.pl

Sekretarz Generalny:
prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Katedra Chirurgii Pediatrycznej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. (12) 333 90 57,
fax (12) 657 39 47
kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

Skarbnik:
dr hab. med. Bartłomiej Perek
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. 61 854 92 10
fax 61 854 90 85

Członkowie Zarządu:

dr hab. med. Dariusz Dziedzic
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 396

prof. dr hab. med. Paweł Rybojad
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Artwińskiego 15
25-734 Kielce
tel. 41 3674338
rybojad@wp.pl

prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
ul.Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 12 614 32 03
fax 12 614 25 25
kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl

prof. dr hab. med. Marian Zembala
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
sek.kch@sccs.pll.broja@sccs.pl

dr hab. med. Cezary Piwkowski
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61-66-54-358
thorax@ump.edu.pl

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej:
prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61-66-54-349
thorax@ump.edu.pl

Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
Centrum Zdrowia Dziecka
ul. Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. 22 815 73 46
bmar@ecdb.pl.pl

Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 43 12 266
t.orlowski@igichp.edu.pl

Posted in Zarząd