Kategoria: Zarząd

6 lipca 2021

prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 35 73
tel. (52) 374 30 00
fax (52) 374 33 01
co@co.bydgoszcz.pl

Biografia zawodowa prof. dr hab. med Janusza Kowalewskiego

Posted in Zarząd
27 marca 2020

Prezes:
prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 35 73
tel. (52) 374 30 00
fax (52) 374 33 01
co@co.bydgoszcz.pl

Biografia zawodowa prof. dr hab. med. Janusza Kowalewskiego

Prezes ustępujący:
prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
mkusmierczyk@ikard.pl

Prezes Elekt:
prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Katedra Chirurgii Pediatrycznej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. (12) 333 90 57,
fax (12) 657 39 47
kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

Sekretarz Generalny:

prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 12 614 32 03
fax 12 614 25 25
kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl

Skarbnik:
dr hab. med. Bartłomiej Perek
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. 61 854 92 10
fax 61 854 90 85

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. med. Piotr Suwalski
Klinika Kardiochirurgii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
tel. 22 508 12 60 lub 69 fax 22 508 12 70
email: kardiochirurgia@cskmswia.pl

dr hab. med. prof. UJ Tomasz Mroczek
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej,
Katedra Chirurgii Pediatrycznej,
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej:
Tel.: (12) 658 20 11, wew 12-53, 12-24,
Sekretariat Kierownika Kliniki:
Tel.: (12) 333 90 57, fax: (12) 657 39 47
e-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

dr hab. med. Cezary Piwkowski
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61-66-54-358
thorax@ump.edu.pl

prof. dr hab. med. Witold Rzyman
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-952 Gdańsk
tel.: 58 3493154, 58 3493130
fax: 58 3493140
e-mail: thorax@gumed.edu.pl

dr hab. med. Jarosław Pieróg
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
70-891 Szczecin-Zdunowo,
ul. A. Sokołowskiego 11
tel. (91) 4427272

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej:
prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61-66-54-349
thorax@ump.edu.pl

Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich:
dr hab. n. med. prof. UR Kazimierz Widenka
Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. 17 86 64 825

Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 43 12 266
t.orlowski@igichp.edu.pl

Posted in Zarząd