Autor: Radosław Wilimski

3 sierpnia 2023

prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Katedra Chirurgii Pediatrycznej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. (12) 333 90 57
fax (12) 657 39 47
kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

Biografia zawodowa prof. dr hab. med. Janusza Skalskiego

Posted in Zarząd
16 czerwca 2024

W dniu 13 czerwca 2024 roku, Prezes PTKT prof. Janusz Skalski uczestniczył w otwarciu Rozszerzonego Posiedzenia Klubu Torakochirurgów Polskich w Warszawie i zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w Kongresie PTKT w Krakowie w 2025 roku.

Posted in Aktualności
16 maja 2024
26 marca 2024

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii.

Szczegóły:

Narodowy Instytut Kardiologii – Państwowy Instytut Badawczy – Konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii

Posted in Aktualności
26 marca 2024

W Prałatówce Bazyliki Mariackiej w Krakowie odbyło się w dniu 25 marca 2024 roku zebranie Zarządu PTKT. Zebranie z akcentem wielkanocnym i okazja do złożenia świątecznych życzeń.

Posted in Aktualności
17 marca 2024

Szef MSWiA Marcin Kierwiński wyznaczył do pełnienia obowiązków szefa Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie prof. dr hab. n. med. Piotra Suwalskiego.

Zarząd PTKT składa Panu Profesorowi z tej okazji serdeczne gratulacje.

Prof. Piotr Suwalski dyrektorem PIM MSWiA

Posted in Aktualności
17 marca 2024

Pan dr hab. n. med. Jarosław Stanisław Pieróg, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2024 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Zarząd PTKT składa Panu Profesorowi z tej okazji serdeczne gratulacje.

Posted in Aktualności
9 stycznia 2024

Miejsce obrad Zarządu PTKT w dniu 08.12.2023 to Sala Olimpijska Hotelu Francuskiego w Krakowie, w którym w dniu 12.10.1919 roku zawiązał się Polski Komitet Olimpijski.
Prezes PTKT wręczył Dyrektorowi Hotelu Francuskiego, panu Pawłowi Marcowi, dyplom dla olimpijczyka, Tadeusza Lakomskiego w dziedzinie malarstwo (pamiątkę rodzinną) uzyskany na XV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach 1952. Na rewersie dyplomu złożyli podpisy wszyscy członkowie Zarządu PTKT.

Sekretarz Generalny PTKT dr hab. Mariusz Chabowski, prof. PWr

Program spotkania Zarządu PTKT 8.12.2023

Posted in Aktualności
22 listopada 2023
Posted in Aktualności
21 listopada 2023

Galeria zdjęć z XI Kongresu PTKT – wykłady

Galeria zdjęć z XI Kongresu PTKT – warsztaty

Galeria zdjęć z XI Kongresu PTKT – kuluary

Posted in Aktualności
2 listopada 2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na uroczystość przekazania decyzji Walnego Zgromadzenia członków PTKT o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Prof. dr hab. med. Stanisławowi Jabłonce, która odbędzie się 8 listopada 2023 o godz. 12.00 w Sali Senatu UM w Lublinie ul. Racławickie 1.

Osoby, które chcą uczestniczyć w uroczystości proszone są o potwierdzenie udziału w wiadomości e-mail na adres PROREKTOR.KLINIKA@UMLUB.PL do dnia 3.11.2023.

Posted in Aktualności